Archiwum kategorii: varia

Otwarty dostęp w polskiej humanistyce. Przegląd zasobów

Czy humaniści są mniej skłonni do stosowania otwartych modeli komunikacji naukowej niż naukowcy z innych obszarów wiedzy? Trwający właśnie Tydzień Otwartego Dostępu skłania do stawiania takich pytań. Choć wiele emocjonalnych głosów krytyki pod adresem otwartości pada właśnie ze strony humanistów, to badania przeprowadzone przez Platformę

Wakacyjna Pracownia Historyczna w Lublinie

W dniach 28-31 lipca w Lublinie organizowana jest wakacyjna pracownia historyczna: warsztaty, podczas których 15 osób tworzyć będzie własne historyczne i edukacyjne projekty internetowe.

Otwarte zasoby w edukacji historycznej

Internet jest bogatym źródłem materiałów edukacyjnych, które mogą być użyte na lekcjach historii. Mówiąc o dostępności tych zasobów powinniśmy jednak zwracać uwagę nie tylko na możliwość dotarcia do nich, ale też pełną swobodę wykorzystania. Tę gwarantują jedynie otwarte zasoby edukacyjne.

Czytanie w Sieci – Maciej Maryl o współczesnych praktykach lekturowych

Można spróbować określić główne cechy dyskursu elektronicznego – czyli wszelkich form pisania w Sieci: skrótowość, multimedialność, łączliwość, głębokie osadzenie w bezpośrednim kontekście pisania i pewna kolokwialność, która wynika z zawieszenia dyskursu elektronicznego pomiędzy formami pisanymi a bezpośrednią interakcją.