Publikacje

Biblioteka, muzeum, archiwum cyfrowe: jak analizować użyteczność i dostępność?

W raporcie „Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki” podjęto bardzo ciekawy i ważny temat, ale moim zdaniem metoda jego przygotowania nie była najlepsza, a przyjęte założenia dość wątpliwe. Dlaczego?

Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

Publikacja może być dla instytucji kultury dobrą pomocą przy pracach nad kształtowaniem własnej polityki wobec domeny publicznej.

Znaczenie otwartego dostępu dla sektora instytucji dziedzictwa (raport Smithsonian Institute)

Autorka opracowania zebrała i przedstawiła na 30 stronach podstawowe informacje dotyczące trendów udostępniania zbiorów cyfrowych w sektorze kultury oraz postarała się przedstawić zalety wyboru polityki otwartości.

Decolonising Archives: czy Internet demokratyzuje archiwa?

Być może książka przyda się także osobom, które nie interesują się teorią archiwów, a które szukają interesujących studiów przypadku pokazujących demokratyzujące działania archiwum lub które potrzebują alternatywy dla chyba zbyt optymistycznych twierdzeń o pozytywnej rewolucji archiwalnej wywołanej masową digitalizacją.

Blogi i instytucje kultury: rekomendacje do współpracy

Instytut Kultury Miejskiej opublikował pod koniec 2015 roku raport Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa. Znalazły się w nim, wyprowadzone z badań, rekomendacje dotyczące kształtu współpracy między instytucjami kultury a autorami i autorkami blogów o kulturze. Autorzy rekomendacji – Natalia Brylowska i Sławomir…

Kiedy przemoc staje się interfejsem – Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej

Książka Marka Kaźmierczaka może być inspiracją do bardziej uważnego i głębszego spojrzenia na rolę Internetu w procesie zdobywania wiedzy historycznej czy kształtowania pamięci społecznej.

The Public Domain Review: Selected Essays, 2011-2013

W listopadzie ukazał się drukiem zbiór wybranych artykułów i esejów publikowanych na stronie portalu www.publicdomainreview.org w latach 2011-2013. Nie są to jednak teksty identyczne z tymi, które można odnaleźć na stronie internetowej serwisu.

„Historie wzajemnych oddziaływań”, czyli osiągnięcia Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Tom składa się z artykułów z reguły wcześniej już drukowanych (często w Borussi), a także ankiety przeprowadzonej wśród historyków polskich i niemieckich, rozmów: otwierającej tom z Klausem Zernackiem oraz zamykającej, przeprowadzonej przez Łukasza Musiała z Hubertem Orłowskim i Robertem Trabą, a także z dołączonej broszury poświęconej wystawie „My, Berlińczycy! Wir Berliner!” (prezentowanej w berlińskim Märkisches Museum od marca do czerwca 2009 r.).

[Z repozytoriów] Zabiegi cenzorskie w polskiej edukacji historycznej w latach 1944-1989

Według Zbigniewa Osińskiego cenzura instytucjonalna podręczników szkolnych odbywała się w trzech ośrodkach. Po pierwsze w organach partyjnych (najpierw PPR, potem PZPR), po drugie w Ministerstwie Oświaty, które decydowało o dopuszczeniu do użytku szkolnego materiałów edukacyjnych, wreszcie po trzecie w Głównym Urzędzie Prasy.

PastPlay: gra z mediami w edukacji historycznej (nowa książka)

Książka Pastplay: Teaching and Learning History with Technology dostępna jest online na stronach wydawnictwa. Korzystać z niej można zgodnie z zasadami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.