Nauka

Wolność, hierarchia i edukacja – Dariusz Jemielniak o Wikipedii

Rozmowa z dr hab. Dariuszem Jemielniakiem, profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, aktywnym wikipedystą i autorem książki Życie wirtualnych dzikich Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi.

Cyfrowa humanistyka jako forma globalizacji

Prof. Andrew Prescott z King’s College London na swoim blogu atakuje koniunkturalny potencjał cyfrowej humanistyki i dominację Amerykanów (oraz dominację ich wewnętrznych problemów z systemem akademickim) w dyskusjach w ramach tej dziedziny.

Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań?

Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych to książka autorstwa Emanuela Kulczyckiego skie­ro­wana przede wszystkim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar.

Nikogo nie interesuje otwartość w nauce historycznej?

Nie chodzi o to, by wspierać bezrefleksyjnie wszystkie otwartościowe propozycje rządu, ale o to, żeby w ogóle zainteresować się tematem, zanalizować, jaki wpływ otwarty dostęp może mieć na polską naukę i edukację historyczną oraz jakie są bariery w jego wprowadzeniu.

Historia mówiona na cyfrowo (metody i narzędzia)

Oral History in the Digital Age to portal internetowy przeznaczony dla praktyków historii mówionej, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać narzędzia cyfrowe.

Badać znaczenia ponad faktami – Piotr Witek o krytyce filmu historycznego

Krytyczna analiza filmu powinna być prowadzona nie na poziomie historycznych detali takich jak fakty, daty, nazwiska, nazwy, miejsca, konkretne artefakty, a raczej na poziomie tego, jak dany film modeluje historyczny świat przedstawiony, jakich używa argumentów, strategii metaforyzacji i symbolizacji, środków wyrazu.