Nauka

The History Manifesto: o nieobecości historyków w debacie publicznej

Historycy Jo Guildi (Brown University) i David Armitage (Harvard University) przekonują, że historia cyfrowa posługująca się wielkimi zestawami danych stanowi remedium na nieobecność historyków w najważniejszych debatach współczesności.

[Z repozytoriów:] Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci tyszan

Autorki dużo uwagi poświęciły we wstępie na określeniu pojęć „pamięć zbiorowa” i pokrewnych, które stosowane są bardzo niekonsekwentnie. Występujące również w tytule artykułu pojęcie „mówionej historii” nie pojawia się w tekście ani razu.

Udane finansowanie społecznościowe misji archeologicznej w Chodliku

Za kilkanaście godzin skończy się zbiórka funduszy na realizację projektu badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Chodliku na Lubelszczyźnie oraz ratowania dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej. Już teraz wiadomo jednak, że zebrano zakładaną kwotę.

Perma.cc – archiwizowanie stron WWW przywoływanych w publikacjach naukowych

Tworząc przypisy do stron WWW w pracach naukowych ryzykujemy, że w pewnym momencie zamieszczony w przypisie odnośnik do adresu URL przestanie być aktualny. Perma.cc ma rozwiązać ten problem.

Europejska sieć DARIAH (ERIC) i polskie starania o przystapienie.

Trzonem strategii DARIAH jest połączenie starań krajowych, regionalnych i lokalnych w celu utworzenia wspólnej infrastruktury cyfrowych narzędzi, dostępnych danych badawczych i zdigitalizowanych zasobów.

Public History Weekly: alternatywny model czasopisma historycznego

Częstotliwość publikowania, hermetyczność i marginalne znaczenie społeczne – to zdaniem twórców projektu Public History Weekly główne wady historycznych czasopism naukowych publikowanych w tradycyjnym modelu.

European History Primary Sources (EHPS)

European History Primary Sources (EHPS), projekt uruchomiony w 2009 r. przez European University Institute, jest jednym z przewodników po zdigitalizowanych źródłach do historii Europy.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (omówienie)

Czytelnik Modi memorandi. Leksykonu kultury pamięci nie tylko doświadczy przyjemności obcowania z książką elegancko wydaną (szata graficzna jest utrzymana w minimalistycznej, nowoczesnej estetyce) i starannie zredagowaną, ale otrzyma również bardzo dobry przewodnik po tematyce pamięci i studiów nad nią.

Prof. Nicholas Canny o otwartości w humanistyce

Prof. Nicholas Canny, irlandzki historyk i przewodniczący grupy roboczej ds. otwartego dostępu przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych, w rozmowie z Maciejem Chojnowskim dostępnej w serwisie otwartanauka.pl odpowiada na pytania m.in. o specyfikę otwartości w naukach humanistycznych. Zwraca uwagę, że choć humaniści pod pewnymi względami wyprzedzili przedstawicieli innych nauk w wykorzystaniu nowoczesnych technologii (ma…

[z repozytoriów] Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski

Sympozjum „Pantha rei – Historia 2.0”, które odbyło się 17 września 2014 r. podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, jest dobrą okazją, by przypomnieć artykuł jednego z prelegentów tego sympozjum, prof. Zbigniewa Osińskiego z UMCS. Artykuł Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, zdeponowany…