Dziedzictwo

Kobiety w historii IT, czyli co wydobywa z zapomnienia Computer History Museum i jego kolekcja historii mówionej

Do dzisiejszego dnia wkład kobiet w rozwój współczesnych technologii nie został należycie doceniony, nadal często przemilcza się ich udział w pionierskich projektach. W wydanej niedawno książce The Innovators Walter Issacson przypomina, że właściwie pierwszą programistką była Ada Lovelace (1815-1852) – córka lorda Byrona.

European History Primary Sources (EHPS)

European History Primary Sources (EHPS), projekt uruchomiony w 2009 r. przez European University Institute, jest jednym z przewodników po zdigitalizowanych źródłach do historii Europy.

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Od 9 lat tego dnia instytucje dziedzictwa i media przypominają o tym, że filmy i audycje radiowe stanowią część historycznej spuścizny, o którą należy dbać.

Moda a prawo autorskie: dobre praktyki według Europeany

Moda jest częścią kultury, dlatego odpowiednie zarządzanie prawami do wizerunków dzieł z tej dziedziny jest ważne także z perspektywy instytucji dziedzictwa realizujących projekty digitalizacyjne.

Digitalizacja pozwala na nowo odkryć XIX-wieczną naukę

Zdigitalizowane zasoby dają możliwość mniej hierarchicznego wglądu w dorobek naszych przodków i możliwość zastosowania bardziej „demokratycznej” perspektywy oraz dotarcia do źródeł, których nikt dotąd nie uznawał za istotne.

Immersion: poczta elektroniczna to medium biograficzne

Zaprojektowana na MIT aplikacja wizualizuje nasze zapośredniczone przez pocztę elektroniczną relacje z innymi i wskazuje, jak wielkie znaczenie ma ta forma komunikacji w naszych cyfrowych biografiach.