Biblioteki

Aktywność biblioteki publicznej w lokalnej społeczności: raport Aspen Institute

Osoby zainteresowane zarządzaniem w bibliotekach i przygotowywaniem strategii działań tych instytucji w społeczności lokalnej zapoznać się mogą z wydanym na początku roku przewodnikiem Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Broszura została opublikowana przez amerykański thinktank Aspen Institute jako uzupełnienie udostępnionego w listopadzie 2014 raportu. Przewodnik…

Nowa wersja strony biblioteki cyfrowej Europeany

Korzystać już można z nowej wersji biblioteki cyfrowej Europeany, podstawowego projektu tej fundacji, agregującego dziś ponad 48 mln obiektów cyfrowych udostępnianych przez ponad 3.5 tys. europejskich instytucji kultury z 35 krajów. W porównaniu z poprzednią wersją poprawiono mechanizmy wyszukiwania oraz filtrowania zapytań, wprowadzając np. opcję wyszukiwania skanów…

Ochrona prywatności czytelników w bibliotekach amerykańskich

Biblioteka to instytucja gromadząca wiele danych o użytkownikach: to dane osobowe niezbędne do założenia karty, statystyki wypożyczeń czy informacje pozyskiwane z narzędzi takich jak Google Analytics. Co więcej, biblioteki – tak jak wszystkie instytucje kultury, którym zależy na dobrej widoczności swoich działań w Internecie, wykorzystują serwisy społecznościowe, wymagające…

Zmiany w prawie autorskim dla bibliotek (zestawienie)

Centrum Cyfrowe przygotowało broszurę omawiającą z perspektywy bibliotek najważniejsze zmiany w przepisach prawa autorskiego w Polsce. Znalazły się tam wątki związane m.in. z praktyką dozwolonego użytku bibliotek i dozwolonego użytku edukacyjnego, temat opłat za wypożyczenia biblioteczne i regulacji dotyczących utworów osieroconych. Autorką opracowania jest Barbara Szczepańska. [Nowa ustawa…

Teoria: jak organizować inicjatywy crowdsourcingowe w sektorze dziedzictwa?

Crowdsourcing zdefiniować można jako: typ podejmowanej online aktywności, w ramach którego osoba prywatna, instytucja, organizacja pozarządowa czy firma proponuje niejednorodnej grupie użytkowników o zróżnicowanej wiedzy, za pomocą publicznego ogłoszenia, ochotnicze i dobrowolne podjęcie się określonego zadania. Podjęcie się tego zadania o zróżnicowanej złożoności i modułowości, w którym tłum…

Bibliotekarze i pracownicy naukowi w procesie budowania repozytorium – katalog zadań

Repozytorium może stać się oknem na świat uczelni. Dzięki niemu dorobek naukowy ma duże szanse być dobrze widoczny, czytany, a w pewnej perspektywie czasowej częściej cytowany. Osiągnięcie stanu, w którym repozytorium będzie rozwijało się stabilnie może nastąpić tylko pod warunkiem stałej współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi.

Crowdsourcing our digital heritage: dobre praktyki instytucji GLAM i modele współpracy

Wydana przez wydawntctwo Ashgate książka Crowdsourcing our digital heritage (red. Mia Ridge) przybliża ważne projekty crowdsourcingowe i zwraca uwagę na problemy w projektowaniu współpracy między bibliotekami, archiwami i muzeami a e-wolontariuszami.

GLAM: Muzeum Narodowe Nowej Zelandii i strategia NZGOAL

[…] zadaniem instytucji publicznych jest dążenie do otwartego licencjonowania, umożliwianie otwartego dostępu i ponownego wykorzystywania materiałów z domeny publicznej, wprowadzanie praktycznych rozwiązań pozwalającym użytkownikom na korzystanie z materiałów oraz podawanie czytelnej informacji o braku ograniczeń prawnoautorskich do udostępnionych utworów.

Metadata Games: graj i wspieraj opracowywanie zbiorów bibliotecznych

Jednym z większych wyzwań związanych z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów jest brak odpowiednich metadanych. Opisy gromadzić można społecznościowo przy pomocy gier z brytyjskiego medialabu Tiltfactor.

GLAMorous: jak wykorzystywane są na Wikipedii zbiory instytucji GLAM?

GLAMorous to użyteczne narzędzie do sprawdzania, w ilu wikipedystycznych hasłach publikowane są materiały wizualne z określonej kategorii zbiorów Wikimedia Commons.