Archiwa

Podręcznik archiwistyki społecznej dostępny na wolnej licencji

Ośrodek KARTA opublikował na stronie archiwa.org podręcznik poświęcony tematyce archiwistyki społecznej – oddolnej działalności archiwalnej, skoncentrowanej na dokumentowaniu lokalnej, rodzinnej historii, także historii stowarzyszeń sportowych, artystycznych, edukacyjnych itp.

Zasoby polskich archiwów tylko do celów niekomercyjnych?

[samodzielne kopiowanie] jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego – czytamy w rozporządzeniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, które wchodzi dziś w życie.

Komentarz do założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Również historycy, czy szerzej wszelkie osoby zainteresowane przeszłością mogą w istotny sposób skorzystać na odbywającym się według zasad przejrzystości, niedyskryminacji i niewyłączności dostępie do informacji, które stanowią również źródła historyczne.

Technologie cyfrowe w instytucjach kultury (raport Pew Internet)

W opracowaniu Arts Organizations and Digital Technologies czytamy, że oprócz pozytywnego wpływu na promocję działalności, sprzedaż biletów czy politykę informacyjną, internet i media społecznościowe w głębszy sposób zmieniają same instytucje.

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce (komentarz)

8 listopada w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce.