Aktualności

Sympozjum naukowe „Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów”

Sympozjum odbędzie się 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) będzie dostępny w marcu

Program powstaje z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny.

Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Na potrzeby projektu stworzony zostanie partycypacyjny portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, który pełnić będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne.

Od skryptoriów po nowe media (konferencja)

Przedmiotem konferencji będą kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, a przede wszystkim: terminologia i metodologia oraz najnowsze tendencje, szkoły i trendy w tej dziedzinie.

Nowe konkursy na kreatywne wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa

Na portalu OpenGlam opublikowano zestawienie aktualnie trwających konkursów na kreatywne wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa.

Dane w humanistyce. Zaproszenie na seminarium

14 grudnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się seminarium Research data in the humanities. Dane badawcze często kojarzą się przede wszystkim z naukami eksperymentalnymi. Niesłusznie. Naukowcy z każdego obszaru badań wytwarzają i wykorzystują dane. Coraz szersze zastosowanie narzędzi cyfrowych sprawia, że zarządzanie danymi staje…

Tydzień Książki Akademickiej

Od 9 do 16 listopada trwa pierwsza edycja Tygodnia Książki Akademickiej. Jest to seria seminariów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń poświęconych publikowaniu książek akademickich. Idea Tygodnia narodziła się w ramach prac dwuletniego projektu badawczego „The Academic Book of the Future”, mającego na celu analizę rynku wydawnictw…

Konferencja „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń” (Warszawa, 24.11.2015)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Instytut Historii Sztuki WNHiS UKSW zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”. Termin: 24 listopada 2015 r. Miejsce: UKSW w Warszawie, Aula im. Roberta Schumana przy…

Warsztaty: budowanie archiwum cyfrowego (24.10, Gdynia)

Wiele osób gromadzi dokumenty historyczne, zdjęcia i pamiątki rodzinne. Organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne również organizują własne zbiory historyczne, aby zachowywać i upowszechniać historię miejscowości i regionu. Dzięki digitalizacji i Internetowi łatwo dziś udostępniać materiały historyczne – niestety robi się to zazwyczaj w sposób ignorujący podstawowe zasady…

Dzień Archeologii

24 lipca odbywa się pierwsza polska edycja „Dnia Archeologii”, którego pierwowzorem jest międzynarodowy „Day of Archaeology” zainaugurowany w Wielkiej Brytanii cztery lata temu. Wydarzenie organizowane jest jedynie w przestrzeni Internetu.