Wyniki wyszukiwania

Open Access Button – starania o otwarty dostęp do publikacji naukowych

Brak otwartego dostępu do publikacji niezbędnych do własnych badań rodzi często frustrację. Właśnie taka frustracja sprowokowała powstanie projektu Open Access Button.

Powszechny Zjazd Historyków Polskich: warsztaty z Open Access

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza na szkolenie z podstaw prawa autorskiego w działalności naukowej. Podczas spotkania odbędzie się również prezentacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych Lectorium połączona z warsztatami dotyczącymi deponowania swoich prac oraz korzystania z dziedzinowego repozytorium.

Jak nie pisać o Open Access

Jeżeli chcemy pisać o Otwartym Dostępie, to powinniśmy mieć na uwadze, aby przede wszystkim nie szkodzić samej idei otwartości. Akademicka wiosna zatacza coraz większe kręgi i dotarła również do ogólnopolskiej prasy. Czy to dobrze ? I tak, i nie..

Dziesięć linków na Tydzień Otwartego Dostępu (Open Access Week)

Open Access to polityka budowania alternatywy wobec systemu zamkniętego i płatnego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Na całym świecie obchodzimy Tydzień Otwartego Dostępu (Open Access Week).

Partyzancki Open Access

Aaron Swartz w swoim manifeście z 2008 roku namawiał do oddolnego rozmontowywania dominującego modelu dystrybucji publikacji naukowych, który stanowi coraz większe obciążenie zwłaszcza dla instytucji i badaczy z biedniejszych krajów. W lipcu tego roku republikował nielegalnie w sieciach P2P prawie 5 milionów artykułów naukowych z płatnego serwisu. Grozi mu za to 35 lat więzienia.

II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce

14-15 stycznia w Toruniu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce.

Seminarium naukowe „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”

Warszawa, 15 października 2009 r. (11:00 – 16:00), Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72. W toku ostatnio zorganizowanej przez PAN międzynarodowej konferencji „Public trust in science and industry-supported research and education” (8.05.2009) zgodnie podkreślano, że otwartość w nauce jest niezbędnym warunkiem budowania zaufania społecznego do nauki…

14 października – międzynarodowy Open Access Day

14 października, z inicjatywy Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture i Public Library of Science obchodzony będzie Open Access Day. Ta międzynarodowa inicjatywa promująca ruch wolnego dostępu do wiedzy została wsparta w Polsce przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundację Nowoczesna Polska,…

Search Pigeon: wyszukiwarka humanistycznych czasopism naukowych Open Access

Peter Suber poinformował o istnieniu serwisu Search Pigeon. Search Pigeon wykorzystuje funkcjonalność Google Custom Search Engine. Pozwala to na definiowanie określonych obszarów wyszukiwań. Wyszukiwarki serwisu umożliwiają dostęp do informacji o setkach czasopism naukowych publikowanych w internecie w trybie Open Access. Czasopisma można wyszukiwać w kategorach (historia, filozofia,…

Open Access w Polsce: tylko 20 pism naukowych wykorzystuje formę otwartego dostępu

Justyna Hofmokl jest autorką bloga poświęconego zagadnieniu Open Access – boa.icm.edu.pl. Blog istnieje przy Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy (DIR), którą tworzy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Każda inicjatywa promująca ideę OA jest w Polsce potrzebna. Hasła opisującego…