Archiwum

Finansowanie digitalizacji: nabór wniosków w Małopolsce

Już w marcu małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury i organizacje pozarządowe składać będą mogły wnioski w konkursie o dofinansowanie projektów digitalizacyjnych.

Nowa wersja Omeki dla dużych instytucji kultury

Omeka S ma rozszerzać standardowe możliwości Omeki w wersjach 2.x, m.in. poprzez umożliwienie centralnego inicjowania i administrowania wieloma stronami jednocześnie, podobnie jak to jest w przypadku WordPressa z opcją multisite).

Sympozjum naukowe „Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów”

Sympozjum odbędzie się 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) będzie dostępny w marcu

Program powstaje z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny.

Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Na potrzeby projektu stworzony zostanie partycypacyjny portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, który pełnić będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne.

Modele udostępniania zbiorów w Europeanie

The more you give, the more you get. Europeana Publishing Framework to obszerna (60 stron) prezentacja czterech podstawowych scenariuszy udostępniania zbiorów cyfrowych za pomocą tej europejskiej biblioteki cyfrowej. Scenariusze te różnią się w zależności od jakości technicznej udostępnianych zbiorów, przyjętych zasad ich wykorzystania oraz celu, jaki…

Od skryptoriów po nowe media (konferencja)

Przedmiotem konferencji będą kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, a przede wszystkim: terminologia i metodologia oraz najnowsze tendencje, szkoły i trendy w tej dziedzinie.

Opowiadania o przyszłości edukacji w muzeach

Center for the Future of Museums prowadzi konkurs na krótkie opowiadania, prace graficzne i wideo pokazujące nowe formy edukacji wykorzystujących potencjał muzeów: What will it be like to be a learner in 2040? Will students go to “school,” or study with a mentor over the web?…

Nowe konkursy na kreatywne wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa

Na portalu OpenGlam opublikowano zestawienie aktualnie trwających konkursów na kreatywne wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa.

Digital zombies: edukacja medialna w bibliotece

Digital Zombies to gra biblioteczna, której celem jest wdrożenie studentów i studentek pierwszego roku do odpowiednio krytycznego korzystania z publikacji i zbiorów cyfrowych oraz wykorzystywania oferty bibliotek stacjonarnych. Tytułowe cyfrowe zombie to osoba bezkrytycznie sięgająca do dostępnych źródeł online i unikająca wizyt w tradycyjnej bibliotece: Digital Zombie A student who only uses…