Archiwum

Projekt „Spuścizny”: elektroniczne publikacje ineditów

Moja propozycja dotyczy wszelkiego rodzaju archiwaliów, źródeł i materiałów historycznych gromadzonych w prywatnych kolekcjach. Chodzi o umieszczenie w systemie informatycznym ineditów po zmarłych historykach.

Koniec z książką

Pomijając już kwestie ludzkiej fizjologii, nie wolno zapominać, że książka w swojej fizycznej postaci spełnia różne funkcje społeczne, kulturowe, a nawet ideologiczne, których plik cyfrowy nie jest w stanie przejąć, nie jest więc w stanie jej zastąpić.

Koniec świata 2.0

Eksperyment z sieciowym komunizmem nie wypalił. Nic obecnie nie wskazuje na to, że 2.0 ma jakiekolwiek poważne zastosowania w nauce czy kulturze wyższej, choć jest już nie do zastąpienia w komunikacji i rozrywce. Facebookowi nic nie grozi, ale przyszłość Wikipedii stoi pod znakiem zapytania.

Dostęp do zagranicznej literatury naukowej w Polsce

Na razie jesteśmy skazani na kombinowanie, pożyczanie, kserokopie, ściąganie czego się da z Internetu, a wreszcie bolesne wydawanie własnych pieniędzy na zakupy w zagranicznych serwisach księgarskich.

Archiwa dla wszystkich!

Naszym celem jest, aby użytkownik, znajdujący się w dowolnym miejscu na świecie, dysponujący podłączeniem do Internetu, mógł połączyć się z jedną zbiorczą bramką sieciową i zadając pojedyncze pytanie otrzymać jedną zintegrowaną odpowiedź, zawierającą informacje o wszystkich odpowiadających zapytaniu materiałach źródłowych zgromadzonych we wszystkich archiwach brytyjskich.

Centralne katalogi online bibliotek europejskich

W kolejnej części mojego instrumentarium chciałbym przedstawić kilka zagranicznych bibliotecznych katalogów centralnych (rejestrujących piśmiennictwo ze zbiorów dwóch lub więcej bibliotek). Ma to być nie tylko wskazówka dla poszukiwań informacji bibliograficznej, ale przede wszystkim pomoc dla osób wyjeżdżających na stypendia zagraniczne.

Katalogi rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich

Nie ulega wątpliwości, iż przegląd ten ujawnia bardzo niekorzystną dla historyków sytuację. Większość katalogów dużych zbiorów rękopiśmiennych (BN, BUW, UJ, Biblioteki Czartoryskich, Ossolineum, Biblioteki Gdańskiej PAN itd.) nadal nie jest dostępna w sieci globalnej w żadnej postaci (katalogu online czy też zdigitalizowanej wersji katalogu drukowanego).

Archiwa.net – Naukowy Portal Archiwalny

Wywiad z panem Adamem Banieckim, twórcą Naukowego Portalu Archiwalnego (www.archiwa.net).

Szybkość informacji (refleksje bibliotekoznawcy)

Mimo całej swej niespójności, niekonsekwencji i nieciągłości zjawisko przyspieszającego wzrostu ilości informacji daje się zaobserwować jako długi proces, od kultury oralnej, przez erę Gutenberga (wybuch bomby megabitowej) aż do dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego z jego wszystkimi zagrożeniami.

Genealogia online

Jeśli poszukujemy informacji o własnych przodkach, dobrze jest rozpocząć od przejrzenia serwisu genealogicznego Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Genealog-amator znajdzie tam opis akt urzędów parafii i gmin różnych wyznań przechowywanych w AGAD, znajdujących się tamże ksiąg metrykalnych (tzw. zabużańskich) oraz sporo cennych wskazówek, gdzie należy poszukać informacji.