Archiwum

Dane w humanistyce. Zaproszenie na seminarium

14 grudnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się seminarium Research data in the humanities. Dane badawcze często kojarzą się przede wszystkim z naukami eksperymentalnymi. Niesłusznie. Naukowcy z każdego obszaru badań wytwarzają i wykorzystują dane. Coraz szersze zastosowanie narzędzi cyfrowych sprawia, że zarządzanie danymi staje…

Tydzień Książki Akademickiej

Od 9 do 16 listopada trwa pierwsza edycja Tygodnia Książki Akademickiej. Jest to seria seminariów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń poświęconych publikowaniu książek akademickich. Idea Tygodnia narodziła się w ramach prac dwuletniego projektu badawczego „The Academic Book of the Future”, mającego na celu analizę rynku wydawnictw…

DH Commons, czyli jak recenzować projekty cyfrowe

Recenzowanie publikacji naukowych ma długą tradycję i potrafimy to robić bardzo dobrze. W jaki sposób jednak najlepiej oceniać projekty cyfrowe, które są wciąż rozwijane? Publikowanie artykułów powstałych na bazie tych projektów, co czyni np. Digital Humanities Quarterly, nie odpowiada istocie problemu. Z tym wyzwaniem mierzy się…

Baza projektów sfinansowanych przez NEH

National Endowment for the Humanities to największa amerykańska agencja finansująca badania naukowe w obszarze humanistyki. W tym roku świętuje swoje 50-lecie. Jednym z najbardziej zasługujących na uznanie sposobów podsumowania tego okresu działalności jest udostępnienie kompletnej bazy projektów, które uzyskały wsparcie agencji. Bazę można przeszukiwać za pomocą…

Cyfrowa biografistyka

9 kwietnia 2015 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja “Biographical Data in a Digital World”. Zainicjowała ona cykl konferencji poświęconych cyfrowej biografistyce. Na stronie konferencji dostępne są artykuły prelegentów. Jakie tematy poruszali w swoich wystąpieniach uczestnicy konferencji? To our knowledge, “Biographical Data in a Digital World/BD2015” was…

Repozytorium dla każdego

Otwarte repozytoria umożliwiają skuteczne udostępnianie w internecie publikacji przez samych naukowców. Co jednak, gdy instytucja naukowa nie prowadzi swojego repozytorium? Czy pracujący w niej autorzy nie mają możliwości zadbania o widoczność swoich tekstów? Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z faktu, że sieć repozytoriów…

Repozytoria naukowe

Jedną z licznych zmian, jakie Internet przyniósł komunikacji naukowej, jest powstanie repozytoriów. Repozytoria to narzędzia pozwalające udostępniać prace naukowe niezależnie od innych form dystrybucji. To autorzy sami deponują je po uzyskaniu pozytywnej recenzji od redakcji, albo już po opublikowaniu wersji finalnej. W niektórych dyscyplinach nauki repozytoria odgrywają większą…

Kto korzysta z API?

W najnowszym numerze International Journal of Digital Curation, czasopisma wydawanego od 2006 r. przez Digital Curation Centre, ukazał się artykuł poświęcony wykorzystaniu API przez badaczy z obszaru humanistyki i nauk społecznych – APIs and Researchers: The Emperor’s New Clothes? Artykuł jest podsumowaniem badań bazujących na zebraniu…

Open Library of Humanities zaprasza do publikowania

Spektakularnym sukcesem megaczasopisma jest PLOS, należące obecnie do najbardziej prestiżowych periodyków z obszaru nauk przyrodniczych. Już wkrótce publikować będzie można w humanistycznej wersji takiego czasopisma – Open Library of Humanities.

Open Access Button – starania o otwarty dostęp do publikacji naukowych

Brak otwartego dostępu do publikacji niezbędnych do własnych badań rodzi często frustrację. Właśnie taka frustracja sprowokowała powstanie projektu Open Access Button.