Archiwum

Wikitrolle i haktywiści

Za częścią z podejmowanych przez internautów mistyfikacji kryje się jakaś idea, przez co wykraczają one poza zwykły wandalizm, stając się zaangażowaną społecznie czy ideologicznie prowokacją.

Digital Archeology: zobaczyć przeszłość internetu

Podczas odbywającego się na początku czerwca w Nowym Jorku Internet Week obejrzeć można było wystawę Digital Archeology, zachęcająca do retrospektywnego spojrzenia na rozwój internetu na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Historia środowiskowa

Historia środowiskowa (environmental history) stara się pokazać interakcje pomiędzy ludzką cywilizacją a środowiskiem naturalnym na przestrzeni wieków. Dla badaczy z tego nurtu przyroda nie jest jedynie biernym tworzywem poddającym się działaniom człowieka, a aktywnym uczestnikiem procesu dziejowego, który w podobny sposób oddziałuje na dzieje cywilizacji, jak ona na kształt otaczającej ją przyrody.

Asaph Perry i hipertekstualna historia ratownicza

Asaph Perry urodził się w 1870 roku w hrabstwie Forsythe w stanie Georgia. Historia jego wcale nie niezwykłego życia stała się podstawą projektu badającego teoretyczne i techniczne problemy związane z konstruowaniem i wykorzystywaniem internetowych projektów historii lokalnej.

Edukacja historyczna w kulturze remiksu

Czy remiks może być narzędziem pozwalającym na nadanie autentyczności źródłom historycznym w ich współczesnej recepcji? Jakie są granice historycznego remiksu i jak wykorzystać jego potencjał w edukacji?

Oddolne wsparcie domeny publicznej – projekt IASL

W amerykańskich archiwach przechowywanych jest ponad 200 tys. nagrań audiowizualnych, wyprodukowanych przez administrację oraz agencje rządowe i należących przez to do domeny publicznej. Wolontariusze z International Amateur Scanning League zamierzają umieścić jak najwięcej z nich w internecie.

Wikipedysta na etacie w National Archives

Dominic McDevitt-Parks to student historii i doświadczony wikipedysta, który od niedawna pracuje w National Archives. Jego zadaniem jest projektowanie współpracy między archiwami i Wikipedią.

Omeka.net – atrakcyjna alternatywa dla dLibry?

Od niedawna dzięki serwisowi Omeka.net mamy możliwość zbudowania własnego profesjonalnego archiwum cyfrowego bez konieczności posiadania własnego serwera i skomplikowanych prac programistycznych.

Konferencja Wymowa Faktów w Instytucie Teatralnym oraz projekt Nowe Historie

15 i 16 listopada 2010 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (ul. Jazdów 1) odbędzie się konferencja zatytułowana Wymowa faktów. Jej tematem będą rozważania nad faktem historycznym i jego miejscu w teorii oraz praktyce teatru.

Historia ratownicza jako koncepcja historii lokalnej

Celem historii ratowniczej powinno być ratowanie względnie zamkniętych fragmentów przeszłości przed zagrożeniem utraty dla szeroko pojętego dziedzictwa.