Archiwum

Projekt Fair Cite: rozszerzanie autorstwa w badaniach humanistycznych

W listopadzie zeszłego roku uruchomiono projekt Fair Cite, którego zadaniem jest wypracowanie sprawiedliwego sposobu cytowań. Pytanie jest proste: kogo można uznać za autora tekstu: tylko osobę, która napisała tekst, czy może też osobę, która zaprojektowała bazę danych wykorzystywaną w badaniu?

Jak nie pisać o Open Access

Jeżeli chcemy pisać o Otwartym Dostępie, to powinniśmy mieć na uwadze, aby przede wszystkim nie szkodzić samej idei otwartości. Akademicka wiosna zatacza coraz większe kręgi i dotarła również do ogólnopolskiej prasy. Czy to dobrze ? I tak, i nie..

Optymalizacja publikacji naukowych do wyszukiwarki Google Scholar

Dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych podstawową bazą danych i wyszukiwarką artykułów naukowych, która umożliwia obliczanie cytowań i indeksów, jest Google Scholar. Dlatego też warto wiedzieć, w jaki sposób działa ta wyszukiwarka i w jaki sposób przygotowywać swoje publikacje tak, aby były uwzględniane w bazach danych.

Siedem grzechów polskich konferencji naukowych

Tytuł tego tekstu zawiera jasną i klarowną tezę: będzie mowa o grzechach, czyli o przekraczaniu pewnych norm – nie religijnych czy moralnych, lecz dobrej roboty jak rzekłby Tadeusz Kotarbiński i – czegoś tak ulotnego – jak dobrego smaku.