Archiwum

Najbardziej wpływowe postaci historyczne według Wikipedii

Kilku badaczy biorąc pod uwagę zasięg i popularność Wikipedii postanowiło zastosować algorytmy znane z analizy linków internetowych (jak chociażby PageRank używanego przez Goolge) oraz technik eksploracji tekstu (text mining), aby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie o najbardziej wpływowe osoby w historii ostatnich 35 wieków.

FRAGEN – badaczki wszystkich krajów łączcie się! Repozytorium feminizmu drugiej fali

FRAGEN to, jak piszą na swojej stronie twórczynie projektu, internetowa baza danych zawierajaca książki, artykuły, pamflety i grafiki, które wywarły największy wpływ na rozwój myśli feministycznej drugiej połowy XX wieku. Sama nazwa to zbitka słów FRAmes on GENder (Ramy płci).

Jeszcze o pierwszej fotografii człowieka, serwisie Retronaut i pierwszym selfie

Za początek fotografii przyjmuje się rok 1839, kiedy to została ogłoszona technika utrwalania obrazu w wyniku naświetlania zwana dagerotypią. Proces został opracowany przez Josepha Nicéphore’a Niépce’a i Louisa Jacques’a Daguerre’a.

The Public Domain Review: Selected Essays, 2011-2013

W listopadzie ukazał się drukiem zbiór wybranych artykułów i esejów publikowanych na stronie portalu www.publicdomainreview.org w latach 2011-2013. Nie są to jednak teksty identyczne z tymi, które można odnaleźć na stronie internetowej serwisu.

Fundacja Billa i Melindy Gates przyjmuje politykę otwartego mandatu

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION ogłosiła przyjęcie nowej polityki dotyczącej publikowania artykułów oraz danych badawczych powstałych w wyniku dofinansowania przez fundację. Przyjęte zasady sprowadzają się do pięciu punktów: Publications Are Discoverable and Accessible Online. Publications will be deposited in a specified repository(s) with proper…

Konferencja: Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych.

27 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej: Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych. Aby rozpropagować ideę humanistyki cyfrowej i zintegrować interdyscyplinarne środowiska zajmujące się tą tematyką w Polsce, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 27…

Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje DHLab.

Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje Digital Humanities Laboratory (DHLab). Na wzór podobnych jednostek na światowych uniwersytetach, ma zajmować się aspektem cyfrowości w naukach humanistycznych. Na UW istnieje już Digital Economy Lab (DELab) powołany przy wsparciu firmy Google. DHLab ma działać w sposób podobny, bez posiadania osobnej struktury…

Europejska sieć DARIAH (ERIC) i polskie starania o przystapienie.

Trzonem strategii DARIAH jest połączenie starań krajowych, regionalnych i lokalnych w celu utworzenia wspólnej infrastruktury cyfrowych narzędzi, dostępnych danych badawczych i zdigitalizowanych zasobów.

Kobiety w historii IT, czyli co wydobywa z zapomnienia Computer History Museum i jego kolekcja historii mówionej

Do dzisiejszego dnia wkład kobiet w rozwój współczesnych technologii nie został należycie doceniony, nadal często przemilcza się ich udział w pionierskich projektach. W wydanej niedawno książce The Innovators Walter Issacson przypomina, że właściwie pierwszą programistką była Ada Lovelace (1815-1852) – córka lorda Byrona.

Zdjęcia z czasów wielkiego kryzysu i projekt Photogrammar

Pracownicy Uniwersytetu Yale stworzyli projekt Photogrammar – internetową platformę umożliwiającą organizację, wizualizację i przeszukiwanie kolekcji ponad 170 tys. zdjęć z kolekcji United States Farm Security Administration and Office of War Information.