Archiwum

Konferencja „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń” (Warszawa, 24.11.2015)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Instytut Historii Sztuki WNHiS UKSW zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”. Termin: 24 listopada 2015 r. Miejsce: UKSW w Warszawie, Aula im. Roberta Schumana przy…

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium”

Nowa platforma umożliwiająca deponowanie, przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi.

Kolekcja Starych Druków Biblioteki Instytutu Historycznego UW

Kolekcja ponad 600 cennych starych druków została udostępniony online na stronie: staredruki.ihuw.pl.

Projekty wirtualnego scalenia zbiorów Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO

YIVO udostępnił online ponad 4 tysiące listów, fotografii, nagrań dźwiękowych i filmów dokumentujących życie kulturowe, religijne i polityczne Żydów w przedwojennej Polsce.

Konkurs im. Prof. Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Do 31 października 2014 r. można nadsyłać prace w konkursie na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym w latach 2013-2014. Zgodne z wymogami regulaminu, prace należy przesyłać na adres IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: [email protected]. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma…

Uaktualniona wersja internetowa Bibliografii Historii Polskiej

Od niedawna w Internecie dostępne są dane z pełnych 22 roczników Bibliografii Historii Polskiej za lata 1980-2011.

VI Forum informatyki w instytucjach kultury (FIIK) – 26 sierpnia w Warszawie

Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w VI Forum informatyki w instytucjach kultury (FIIK) (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) „Ekosystem skutecznej komunikacji internetowej: od newslettera po Tumblra”, które odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku w Warszawie. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% rabatu…

Warsztaty „Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 dla bibliotek” 31 lipca w Warszawie

Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w warsztatach „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek”, które odbędzie się 31 lipca 2014 roku w Warszawie. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb2/formularz_pr10.php Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów,…

Konkurs „Radomski Czerwiec ’76”

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wygrać można egzemplarze komiksu „Radomski Czerwiec ’76”, wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Seminarium „Źródła dofinansowania projektów realizowanych przez instytucje kultury” 3 lipca w Warszawie

Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w seminarium „Źródła dofinansowania projektów realizowanych przez instytucje kultury”, które odbędzie się 3 lipca 2014 roku w Warszawie. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/fpk/formularz_pr10.php Celem seminarium jest przedstawienie problematyki pozyskiwania finansów…