Archiwum

Kompozycja

Łuskowiec długoogonowy (manis tetradactyla), V Bischoff na podstawie pracy Jacquesa de Sève, zbiory Wellcome Library.

Natura

Alfred Edmund Bhrem, Brehms Tierleben; allgemeine kunde des thierreichs. Mit 1910 abbildungen im text, 11 karten und 180 tafeln in farbendruck und holzschnitt, Lipsk 1893-1900.

Estetyka informacji

Notacja muzyczna (między 1375 a 1399), zbiory British Library.

Motywacje do korzystania z strony internetowej muzeum (przypadek Museum of Modern Art)

Museum of Modern Art (MoMA) udostępniło niektóre dane z badania użytkowników i użytkowniczek swojej strony internetowej (moma.org). Czytając artykuł opisujący badanie i prezentujący podstawowe wnioski dotrzemy również do interesującego przeglądu metod badania motywacji online, stosowanych przez brytyjskie instytucje kultury oraz do artykułu na ten temat opublikowanego…

Anatomia

Pseudo Galen, Anglia, połowa XV w. Zbiory Welcome Library.

Nowa wersja strony biblioteki cyfrowej Europeany

Korzystać już można z nowej wersji biblioteki cyfrowej Europeany, podstawowego projektu tej fundacji, agregującego dziś ponad 48 mln obiektów cyfrowych udostępnianych przez ponad 3.5 tys. europejskich instytucji kultury z 35 krajów. W porównaniu z poprzednią wersją poprawiono mechanizmy wyszukiwania oraz filtrowania zapytań, wprowadzając np. opcję wyszukiwania skanów…

Zmiany w prawie autorskim dla bibliotek (zestawienie)

Centrum Cyfrowe przygotowało broszurę omawiającą z perspektywy bibliotek najważniejsze zmiany w przepisach prawa autorskiego w Polsce. Znalazły się tam wątki związane m.in. z praktyką dozwolonego użytku bibliotek i dozwolonego użytku edukacyjnego, temat opłat za wypożyczenia biblioteczne i regulacji dotyczących utworów osieroconych. Autorką opracowania jest Barbara Szczepańska. [Nowa ustawa…

Aktualności i ogłoszenia (#4)

Krótkie informacje i ogłoszenia: Wiki Lubi Zabytki 2014, promocja czytelnictwa, praca w Muzeum Józefa Piłsudskiego przy projekcie nauki obywatelskiej, rekrutacja do projektu Bronowickie Archiwum Społeczne.

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów.

Oddolna digitalizacja i osobliwe zasoby

Melissa Terras pisze o oddolnej digitalizacji kontrastując działania instytucji pamięci takich jak muzea i archiwa z amatorską aktywnością internautów, którzy na własną rękę pozyskują materiały archiwalne i udostępniają je w Sieci, z reguły nie troszcząc się zbytnio o odpowiedni ich opis i prawa autorskie.