Warsztaty “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”

Konsorcjum DARIAH-PL, Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE zapraszają na serię warsztatów: „Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”. Celem warsztatów jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums). Współpraca ta polegać ma na wymianie i rozwijaniu doświadczeń oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle spotkań w różnych częściach Polski: Warszawa (3 października 2016), Lublin (10-11 października), Wrocław (14-15 października). Program poszczególnych warsztatów dostępny jest na stronie dariah.pl.

Udział we wszystkich warsztatach jest darmowy.