Program konferencji Digital Humanities 2016 (Kraków)

header

Dostępny jest już program odbywającej się w lipcu w Krakowie międzynarodowej konferencji Digital Humanities 2016. Wśród wielu opcji warsztatowych dotyczących przetwarzania i analizowania korpusów tekstowych znalazły się także propozycje poświęcone pracy ze zbiorami zasobów i metadanych bibliotek cyfrowycharchiwów Webu, wykorzystywaniu Omeki w dydaktyce, nowym narzędziom translatorskim czy praktyce crowdsourcingu.

Konferencja może być interesująca także dla przedstawicieli instytucji kultury, które udostępniają swoje zbiory online – podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się, jak robić to w sposób umożliwiający późniejszą ich eksplorację i przetwarzanie za pomocą narzędzi cyfrowej humanistyki.

DH 2016 odbędzie się w dniach 12-16 lipca w Krakowie, jej współorganizatorami – gospodarzami jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny.

Strona domowa konferencji: dh2016.adho.org