Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (konferencja)

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie zapraszają na drugą konferencję Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (Kraków, 23-24 czerwca 2016).

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej. Pragniemy również, aby w ramach obrad, obok analizy praktycznych przypadków, znalazło się miejsce na refleksje z zakresu terminologii i metodyki związanej z dokumentacją elektroniczną.

Jednym z tematów konferencji jest archiwizacja Internetu.

Termin zgłaszania tematów wystąpień wraz z krótkimi (maks. 1000 znaków) abstraktami upływa 31 marca 2016 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected]. Organizatorzy konferencji przekażą zaproszenia wybranym referentom do 30 kwietnia.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe