Ankieta dotycząca korzystania ze zbiorów polskich bibliotek cyfrowych

Redakcja portalu FBC opublikowała ankietę dotyczącą doświadczeń w korzystaniu z bibliotek cyfrowych. Dane zebrane w ankiecie pozwolą na przygotowanie wywiadów, których wyniki zostaną uwzględnione w planach rozwoju portalu FBC oraz narzędzi takich jak dLibra, dMuseion czy LoCloud Collections. Wypełnienie ankiety zajmuje 10 minut.

Marcin Werla:

Pierwszy etap prac związanych z nowym FBC miał na celu przede wszystkim zastąpienie starej platformy nową, bez utraty funkcjonalności dla użytkowników końcowych i z poprawą działania kluczowej funkcji FBC czyli wyszukiwania. Po zakończeniu podstawowych prac związanych z uruchomieniem nowej platformy FBC działamy kilkutorowo. Po pierwsze powoli kończymy prace związane z masowym OCRem i indeksowaniem treści publikacji w FBC. Po drugie, łączymy się technologicznie z Europeaną. Środowisko Europeana Cloud jest już obecnie uruchomione w centrum danych PCSS i w ścisłej współpracy z Fundacją Europeana trwa migracja części danych z Europeany, Europeana Newspapers oraz z FBC do tego właśnie środowiska. Od strony portalu FBC, kończymy opracowanie zasad współpracy dla instytucji, które dostarczają nam dane, tak aby mogły one również samodzielnie publikować wiadomości oraz polecać swoje zbiory wprost na portalu FBC. I wreszcie, jeżeli chodzi o nowe funkcje dla użytkowników końcowych, to podsumowaliśmy prowadzone dotychczas w Polsce badania w tym zakresie i na tej podstawie planujemy nowe, własne badania. Pierwszym etapem jest ankieta, do której wypełnienia serdecznie zachęcamy. Następnie planujemy przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z grupą wybranych kilkudziesięciu respondentów ankiety reprezentujących różne grupy użytkowników bibliotek cyfrowych. Z tych wywiadów mamy nadzieję zebrać informacje o tym, co powinno się znaleźć na naszej mapie drogowej rozwoju portalu. Wyniki tych prac postaramy się na bieżąco publikować oraz uwzględniać zarówno w rozwoju portalu FBC jak i systemów dLibra, dMuseion czy LoCloud Collections.

Bezpośredni link do ankiety