Standardy publikowania zbiorów cyfrowych do użytku edukacyjnego

s70fds789f7sd9f7ds97fs9d87fs9f

W ramach działającej przy Europeanie grupy roboczej poświęconej edukacji wypracowano krótką listę rekomendacji, których wypełnienie ma poprawiać efektywność wykorzystania zbiorów cyfrowych w nauczaniu:

1. Należy udostępniać takie zbiory dziedzictwa, które odpowiadają na zapotrzebowanie edukatorów i edukatorek.
2. Zbiory powinny być łatwe do odnalezienia; przygotowując metadane należy uwzględnić język i pojęcia wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.
3. Zbiory powinny być publikowane w odpowiednim kontekście (z informacjami dotyczącymi miejsca i czasu powstania, autora, praw autorskich itp.).
4. Zbiory powinny być udostępniane w plikach o odpowiedniej jakości.
5. Zbiory powinny być udostępniane na zasadach gwarantujących swobodne wykorzystanie w działaniach edukacyjnych (warto pamiętać, że wyjątek dozwolonego użytku nie obejmuje całego spektrum działań edukacyjnych!).
6. Zbiory powinny być szybko i łatwo dostępne bez konieczności logowania oraz z gwarancją stałej postaci adresów URL.
7. Zbiory cyfrowe powinny być udostępniane w sposób gwarantujący ich interoperacyjność, tj. umożliwiający ich swobodne agregowanie, łączenie, wymienianie i wykorzystywanie.

Europeana nie ma żadnych narzędzi pozwalających egzekwować tego typu zasady, wydaje się, że rekomendacje te powinny włączyć do swojej polityki grantowej przede wszystkim instytucje finansujące działania digitalizacyjne. Z drugiej strony nie zawsze łatwo byłoby jednoznacznie ustalić – dla zróżnicowanych odbiorców ofert grantowych – choćby wymaganą odpowiednią jakość plików czy język opisu poszczególnych pól metadanych. Na pewno jednak rekomendacje Europeany wskazują na pewien ogólny współczesny standard publikowania w Internecie nie tylko zbiorów dziedzictwa kulturowego, ale też wszelkich zasobów edukacyjnych.