MemoryLab: nowy pomysł na działania biblioteczne

W polskich działaniach edukacji medialnej problem wiedzy i kompetencji dotyczących zabezpieczania osobistych zbiorów cyfrowych raczej nie istnieje. Niektóre instytucje dziedzictwa na własną rękę rozwijają polityki długoterminowego przechowywania własnych zasobów, natomiast osoby prywatne – jeśli już w ogóle dostrzegają konieczność dbania o stare fotografie cyfrowe czy archiwalną zawartość kont pocztowych – mogą mieć problem z dostępem do odpowiedniej wiedzy na ten temat. Nie chodzi przecież jedynie o pokazywanie kolejnych narzędzi, ale przede wszystkim wypracowanie własnego planu ochrony osobistych zasobów cyfrowych.

W lutym biblioteka publiczna Waszyngtonu, posiadająca w mieście 25 filii, zainicjowała The Memory Lab. W centralnej jednostce biblioteki (Martin Luther King Jr. Memorial Library) przygotowano odpowiednio wyposażone stanowisko robocze oraz uruchomiono cykl warsztatów dla wszystkich chętnych chcących zabezpieczyć swoje archiwalne zbiory cyfrowe. Na miejscu skorzystać można ze sprzętu do kopiowania danych z dyskietek, kaset VHS/DV/MiniDV czy kaset audio oraz skaner do pracy z fotografiami i dokumentami. Każdy może skorzystać z nich bezpłatnie i skopiować dane na przyniesiony przez siebie nośnik (USB czy płytę DVD) lub udostępnić online w chmurze (np. na Dropboxie).

MemoryLab powstał w ramach projektu Digital Preservation Access and Education through the Public Library, finansowanego przez National Digital Stewardship Residency.

Biblioteka Kongresu od lat wspiera powszechną edukację w zakresie zabezpieczania zbiorów cyfrowych, zachęcając lokalne biblioteki do organizacji wykładów i warsztatów na ten temat oraz do oferowania bezpośredniej pomocy przy pracy z kopiowaniem danych ze starych nośników czy organizowaniem własnego domowego archiwum cyfrowego. Więcej na ten temat dowiedzieć się można na tej stronie – są tam również dostępne darmowe materiały edukacyjne, które można swobodnie przetłumaczyć i rozpowszechnić.

Zob. też: Zabezpieczanie osobistych zbiorów cyfrowych: nowe zadania dla archiwów i bibliotek?