Otwarty System Archiwizacji (OSA) będzie dostępny w marcu

W marcu dostępna ma być pierwsza oficjalna wersja Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA). Nad przygotowaniem oprogramowania do opracowania zbiorów archiwalnych, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, bibliotek, muzeów, instytucji, kolekcjonerów i osób prywatnych, pracuje Ośrodek KARTA. Projekt finansowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) powstał z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny. Program w swoich założeniach jest zgodny ze standardami Międzynarodowej Rady Archiwów, szczególnie ze standardem ISAD (G). OSA jest dostosowana do potrzeb osób początkujących – aby z niego korzystać, nie trzeba znać się na archiwistyce ani wiedzieć, jak się opisuje materiały archiwalne.

Na początku OSA ma stanowić komputerową bazę danych, która ułatwi porządkowanie i wyszukiwanie materiałów. Docelowo ma być narzędziem pozwalającym również na udostępnianie gromadzonych informacji w Internecie. Program będzie darmowy i rozpowszechniany na wolnej licencji GNU GPL.

Na podstawie: Otwarty System Archiwizacji – prezentacja programu, który udostępnimy już w marcu!