Od skryptoriów po nowe media (konferencja)

6 maja Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW organizuje konferencję Od skryptoriów po nowe media:

Przedmiotem konferencji będą kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, a przede wszystkim: terminologia i metodologia oraz najnowsze tendencje, szkoły i trendy w tej dziedzinie. Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami i informacją zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym

Przyjmowanie zgłoszeń od prelegentów do 10 kwietnia. Po konferencji planowane jest opublikowanie artykułów przygotowanych przez prelegentów w formie publikacji elektronicznej zamieszczonej w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej. Więcej informacji na stronie domowej konferencji.