Modele udostępniania zbiorów w Europeanie

The more you give, the more you get. Europeana Publishing Framework to obszerna (60 stron) prezentacja czterech podstawowych scenariuszy udostępniania zbiorów cyfrowych za pomocą tej europejskiej biblioteki cyfrowej. Scenariusze te różnią się w zależności od jakości technicznej udostępnianych zbiorów, przyjętych zasad ich wykorzystania oraz celu, jaki ma za ich pomocą zostać zrealizowany:

Publishing Framework table

Obecnie do Europeany eksportuje swoje dane ponad 3.5 tys. europejskich instytucji kultury; to zróżnicowana grupa, posiadająca także zróżnicowane strategie swojej obecności online i sposobów wykorzystania udostępnianych zbiorów.

Opracowanie Europeana Publishing Framework może być przydatne w wewnętrznej pracy instytucji dziedzictwa przy podejmowaniu decyzji o sposobie udostępniania zbiorów cyfrowych: każdemu modelowi udostępniania przypisano konkretne zyski, jakie instytucja może osiągnąć współpracując z Europeaną. Autorzy opracowania przekonują, że zyski te są tym większe, im większe jest zaangażowanie instytucji, ujawniające się np. przez bardziej liberalne zasady ponownego wykorzystania udostępnianych zbiorów czy publikowanie plików dobrej jakości. Opracowanie informuje także o możliwościach gromadzenia danych i analizowania efektów udostępniania zbiorów na Europeanie.

Link: Europeana Publishing Framework