Opowiadania o przyszłości edukacji w muzeach

Center for the Future of Museums prowadzi konkurs na krótkie opowiadania, prace graficzne i wideo pokazujące nowe formy edukacji wykorzystujących potencjał muzeów:

What will it be like to be a learner in 2040? Will students go to “school,” or study with a mentor over the web? Will all their friends learn the same things, at the same time, in the same way, or will each have their own personal learning plan? Will there be increased attention toward programming, maker spaces, and applying skills? One thing I’m sure of: the best educational future for the US will make full use of the incredible resources provided by our museums—people, information, powerful places and (of course) all the cool stuff.

Konkurs dostępny jest jedynie dla obywateli USA, jednak zgłoszone opowiadania przeglądać można na stronie CFM. Zgromadzone w ramach konkursu prace zostaną wykorzystane do zilustrowania tez raportów forecastowych: Building the Future of Education: Museums and the Learning Ecosystem oraz 2020 Forecast: Creating the Future of Learning.