Digital zombies: edukacja medialna w bibliotece

Digital Zombies to gra biblioteczna, której celem jest wdrożenie studentów i studentek pierwszego roku do odpowiednio krytycznego korzystania z publikacji i zbiorów cyfrowych oraz wykorzystywania oferty bibliotek stacjonarnych. Tytułowe cyfrowe zombie to osoba bezkrytycznie sięgająca do dostępnych źródeł online i unikająca wizyt w tradycyjnej bibliotece:

Digital Zombie A student who only uses Wikipedia or Google or other online search engines to research a project. Digital zombies will do all research from a computer, or a tablet, or even their smart phone, they’ll never go to the library or consult books. Digital Zombies use digital sources indiscriminately, without concern for their reliability or origin. Digital Zombies will follow links blindly, find text to satisfy an essay prompt, and be done.

Gra jest alternatywną formą lekcji bibliotecznej, rozciągniętą na cały semestr (zgodnie z dowolnie kształtowanym syllabusem) i kończącą się raportem zaliczeniowym. Ważną rolę pełnią w niej pracownice i pracownicy biblioteki uczelnianej (w grze pojawia się nawet zadanie zrobienia selfie z wybranym bibliotekarzem czy bibliotekarką). Elementem gry jest też praca z Wikipedią (poprawianie haseł oraz analizowanie ich poprawności).

Każdy student-gracz wciela się w rolę osoby walczącej z tajemniczym wirusem cyfrowych zombie. Jej lub jego celem jest zebranie wiedzy pozwalającej na zwalczenie tego zagrożenia: praca z bibliotece stacjonarnej i ze źródłami online ma pomóc w przygotowaniu opracowania na wybrany temat (od historii i kulturowych aspektów epidemii po migrację czy historyczne strategie militarne).

Schemat gry dostępny jest na wolnej licencji.