Zmiany w prawie autorskim dla bibliotek (zestawienie)

Centrum Cyfrowe przygotowało broszurę omawiającą z perspektywy bibliotek najważniejsze zmiany w przepisach prawa autorskiego w Polsce. Znalazły się tam wątki związane m.in. z praktyką dozwolonego użytku bibliotek i dozwolonego użytku edukacyjnego, temat opłat za wypożyczenia biblioteczne i regulacji dotyczących utworów osieroconych. Autorką opracowania jest Barbara Szczepańska.

[Nowa ustawa o prawie autorskim] Weszła w życie 20 listopada 2015 r., po zaledwie miesięcznym vacatio legis, wraz z towarzyszącymi jej czterema rozporządzeniami, które zostały poddane konsultacjom w październiku 2015 r., a następnie w trybie pilnym opublikowane, niektóre wchodziły w życie w dniu publikacji. Tak krótki okres pomiędzy uchwaleniem ustawy i opublikowaniem rozporządzeń, a wejściem tych aktów w życie spowodował, że biblioteki miały mało czasu na przygotowanie się do zmian, jakie niesie ze sobą nowe prawo.

Centrum przygotowało również infografikę ułatwiającą podejmowanie decyzji o digitalizowaniu dzieł osieroconych.