Konferencja „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń” (Warszawa, 24.11.2015)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Instytut Historii Sztuki WNHiS UKSW zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”.

Termin: 24 listopada 2015 r.
Miejsce: UKSW w Warszawie, Aula im. Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także wiedzy odnoszących się do szeroko rozumianej cyfryzacji, czy też digitalizacji. Równoległym celem konferencji jest próba stworzenia platformy do debaty nad ww. problematyką, wraz z integracją przedstawicieli różnorodnych środowisk naukowych, konserwatorskich czy przedstawicieli sektora prywatnego oraz producentów i dystrybutorów technologii powiązanych z tzw. cyfryzacją.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do specjalistów oraz środowisk związanych m.in. z (1) historią, historią sztuki, konserwatorstwem, muzealnictwem, archeologią, historią architektury, ochroną i zarządzaniem dobrami kultury, ale także do specjalistów i osób z pogranicza (2) nauk technicznych i informatycznych.

Zgłoszenia referatów i uczestnictwa należy wysłać do 31 października 2015 na adres mailowy: [email protected] – załączając jeden z poniższych formularzy, wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia (ok. 1000 znaków) oraz danymi Autora/ów:

Referaty – formularz docx / formularz pdf
Postery – formularz docx / formularz pdf
Prezentacja multi/wystawy – formularz docx / formularz pdf
Uczestnik/słuchacz – formularz docx / formularz pdf

Udział dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Logo UKSW.