Warsztaty: budowanie archiwum cyfrowego (24.10, Gdynia)

Wiele osób gromadzi dokumenty historyczne, zdjęcia i pamiątki rodzinne. Organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne również organizują własne zbiory historyczne, aby zachowywać i upowszechniać historię miejscowości i regionu. Dzięki digitalizacji i Internetowi łatwo dziś udostępniać materiały historyczne – niestety robi się to zazwyczaj w sposób ignorujący podstawowe zasady organizacji i upowszechniania zbiorów. Publikowanie materiałów historycznych na Facebooku czy na blogu nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla inicjatyw, które chcą realizować misję archiwum społecznego.

Na szczęście istnieją proste narzędzia pozwalające łatwo zorganizować i prowadzić małe archiwum cyfrowe, ułatwiające zachowanie porządku w digitalizowanych zbiorach oraz ich przeszukiwanie i udostępnianie.

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników organizacji i budowy lokalnych lub rodzinnych archiwów cyfrowych z wykorzystaniem wolnego i darmowego oprogramowania Omeka.

Warsztat obejmuje:

  • wykład na temat najważniejszych podstaw współczesnej archiwistyki cyfrowej oraz ruchu archiwów społecznych w Polsce
  • ćwiczenia z opisywania zbiorów historycznych za pomocą metadanych w formacie Dublin Core
  • informacje o podstawowych wyzwaniach prawnych związanych z prowadzeniem archiwum cyfrowego i udostępnianiem zbiorów historycznych online
  • ćwiczenia z zakładania infrastruktury archiwum cyfrowego z wykorzystaniem usługi LoCloud
  • ćwiczenia z posługiwania się oprogramowaniem Omeka w pracy z cyfrowymi zbiorami historycznymi
  • informacje na temat możliwości integracji zbiorów archiwum cyfrowego z Federacją Bibliotek Cyfrowych oraz Europeaną
  • materiały edukacyjne

Efektem warsztatu będzie uruchomienie szkoleniowych wersji archiwów cyfrowych w usłudze LoCloud, które mogą być potem niezależnie prowadzone i rozwijane.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zobowiązane są do przyniesienia własnych laptopów. Proszę nie przynosić tabletów.

Grupa warsztatowa liczy od 7 do 15 osób.

Zgłoszenia na stronie 3edu.pl/warsztaty/archiwum-cyfrowe-gdynia/.