Konferencja „Wizualizacja dla nauki” – 18.09.2015 Warszawa

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. “Wizualizacja dla nauki”.

Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 10.00-18.00 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji i argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych oraz polityki naukowej.

Konferencja składać się będzie z czterech części:

  1. prezentacyjnej – prof. Włodzisław Duch (MNiSW), dr Andrea Scharnhorst (Królewska Akademia Nauk w Holandii) i prof. Loet Leydesdorff (Uniwersytet Amsterdamski),
  2. warsztatowej – „Tworzenie wizualizacji wiedzy”,
  3. lightning talk session,
  4. dyskusji panelowej – “Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki”.

W czasie konferencji będzie można obejrzeć wystawę plakatów „Places and Spaces: Mapowanie nauki”, przedstawiających najlepsze wizualizacje badań naukowych.

Konferencja skierowana jest do naukowców, statystyków, studentów, pracowników administracji publicznej i instytucji samorządowych.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji oraz chęci udziału w lightning talk session przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego do dnia 1 września 2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

Więcej informacji: http://lectorium.edu.pl/wizualizacja-dla-nauki/

Kontakt:
e-mail: [email protected]
telefon: (+48) 225524556