Zostań konsultantem kluczowych dla archiwistyki społecznej dokumentów

KARTA, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, buduje polski model archiwistyki społecznej. Zachęcamy organizacje, które chcą uczestniczyć w tym procesie do wzięcia udziału w konsultacjach, dzięki którym wspólnie wypracujemy postulaty zmian w sytuacji archiwów społecznych oraz drogę rozwoju i stabilizacji dziedziny. Ogłosimy je na I Kongresie Archiwów Społecznych. Konsultacje obejmą 3 tematy: współpraca z państwem, Karta Zasad oraz budowanie sieci AS-ów.

Chcemy, by dokumenty te prezentowały stanowisko całego środowiska archiwistyki społecznej. Dlatego ich wypracowywanie będzie odbywać się w toku konsultacji, które będą przebiegać w dwóch etapach:

  • Wyłoniona zostanie grupa 15 przedstawicieli AS-ów, która w okresie maj-wrzesień 2015 pracować będzie nad dokumentami komunikując się: mailowo, na forum oraz w czasie spotkania zorganizowanego na początku czerwca 2015 roku (termin zostanie uzgodniony wspólnie). Obecnie prowadzimy rekrutację do tej grupy.
  • W czerwcu 2015 roku poddamy pod ogólną dyskusję roboczą wersję wypracowanych w grupie 15 AS-ów dokumentów. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uczestniczyć w dyskusji i wyrazić swoją opinią na temat ostatecznego kształtu dokumentów – wystarczy zarejestrować się na forum.archiwa.org. Dyskusja potrwa do końca września 2015 roku. Efekty dyskusji zostaną zaprezentowane na Kongresie Archiwów Społecznych.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do 15-osobowej grupy konsultantów znajduje się na podstronie Kongres/Konsultacje z archiwami społecznymi.

Źródło: archiwa.org