Otwarte Zabytki: nie tylko katalog

logo_otwarte-zabytki_pion_wieksze Projekt Otwarte Zabytki, realizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, obok swojej szerzej rozpoznawalnej odsłony, czyli serwisu, w którym powstaje obywatelski katalog zabytków, posiada także swoją odsłonę digitalizacyjną.

W ramach tej działalności, we współpracy z opolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków prowadzona jest cyfryzacja archiwaliów urzędu. Dotychczas zdigitalizowane zasoby udostępniane są w serwisie Otwarte Zabytki.

Doświadczenia zgromadzone w toku realizacji projektu zgromadzone zostały w publikacji, która ma formę przewodnika dla innych WUOZów oraz instytucji GLAM. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną w repozytorium ngoteka.pl. Broszura zawiera

relację z działań przeprowadzonych w ramach projektu, jak i podsumowanie naszych doświadczeń, które mogą okazać się pomocne dla innych instytucji i organizacji prowadzących – lub planujących – podobne działania. Zdecydowaliśmy się podzielić tę publikację na dwie części, z których pierwsza stanowi wprowadzenie w zagadnienia digitalizacji zasobów dziedzictwa, otwartości, a także ponownego wykorzystywania tych zasobów i warunków koniecznych do tego, by uczynić je możliwym. Druga część stanowi studium przypadku opracowane na podstawie zrealizowanego przez nas projektu.