Z Archiwum K: filmowy projekt edukacyjny Archiwum Państwowego w Koszalinie

Pod koniec października Hubert Mazur i Agnieszka Rosa ogłosili powstanie Forum Edukatorów Archiwalnych, chcąc w nieformalny i oddolny sposób inspirować działania na rzecz rozwoju oferty edukacyjnej archiwów. Jednym z dobrych przykładów takiej działalności jest wskazany przez inicjatorów Forum projekt „Z Archiwum K”, prowadzony od maja 2011 do czerwca 2014 roku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Przy okazji 50-lecia działalności archiwum zdecydowano się nawiązać współpracę z lokalną telewizją kablową. Do września tego roku wyprodukowano ostatecznie 68 odcinków, dotyczących obok bieżącej pracy archiwum i jego zbiorów także wybranych wątków z lokalnej historii Koszalina. Przygotowywano także relacje z wydarzeń edukacyjnych oraz przekazywano wiedzę na temat gromadzenia i zabezpieczania zbiorów rodzinnych. Autorką serii była pracująca dla telewizji kablowej Ewelina Starzak (z wykształcenia historyk) – merytoryczną zawartość poszczególnych części przygotowywała wspólnie z pracownikami i pracownicami archiwum. Archiwum dostarczało także niezbędnych materiałów źródłowych i umożliwiało pozyskanie ekspertów do udziału w programie. Za montaż i publikowanie nagrań odpowiedzialni byli pracownicy telewizji kablowej.

Projekt nie posiadał zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach współpracy z telewizją archiwum udostępniło swoje pomieszczenia a jego pracownicy swój czas, który przeznaczano na merytoryczne przygotowanie odcinka, w tym przygotowanie kwerend, oraz oczywiście na udział w nagraniach.

Chociaż w związku ze zmianą programową we współpracującej z archiwum telewizji kablowej zakończono w czerwcu nagrywanie kolejnych odcinków serii, dyrektor Joanna Chojecka zapowiada realizację telewizyjnego cyklu dokumentalnego, którego głównym tematem będzie historia Koszalina; w 2016 miasto to obchodzi 750-lecie nadania praw miejskich.