Wellcome Library udostępni archiwalne zbiory brytyjskich szpitali psychiatrycznych

Koalicja bibliotek i archiwów na czele z Wellcome Library nawiązała współpracę z Royal College of Psychiatrists w celu pozyskania, digitalizacji i udostępnienia zbiorów przechowywanych w brytyjskich instytucjach terapii psychiatrycznej: York Retreat, St Luke’s Hospital Woodside, Crichton Royal Hospital, Gartnavel Royal Hospital i Camberwell House Asylum. Nowe zbiory pochodzić będą z XIX i XX wieku i uzupełnią rozwijaną już przez Wellcome Library kolekcję. Od 2010 roku biblioteka prowadzi program digitalizacji źródeł do historii medycyny – do 2020 roku w jego katalogach znajdzie się ponad 50 mln stron książek, rękopisów, archiwaliów oraz czasopism.

Zapowiedziana niedawno digitalizacja obejmie karty pacjentów, dokumentację chorobową, fotografie, dokumenty administracyjne oraz twórczość osób przebywających w szpitalach i ochronkach. Udostępnione mają być np. wydawane wewnętrznie w szpitalu Crichton Royal i redagowane także przez pacjentów gazetki dokumentujące życie codzienne i metody terapii. Zbiory gromadzone przez Wellcome Library ilustrować będą także historię publicznej pomocy psychiatrycznej oraz ewolucję metod terapii w kierunku etycznego i podmiotowego traktowania poddanych leczeniu osób.