Internet Archive: archiwum konfliktu na Ukrainie i plany rozwoju zbiorów telewizyjnych

Założona przez Brewstera Kahle fundacja Internet Archive zajmuje się digitalizacją i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych z domeny publicznej oraz prowadzi aktywną działalność w zakresie archiwizacji zasobów World Wide Web. Prowadzony przez fundację serwis archive.org ma 2-3 mln użytkowników dziennie, publikuje 7 mln zdigitalizowanych książek, 2 mln plików audio i 1.8 mln plików video. Wayback Machine, narzędzie do wyświetlania archiwalnych wersji serwisów internetowych, ma w swoich zasobach kopie 435 miliardów stron WWW. Fundacja pracuje obecnie nad wdrożeniem nowej wersji swojego serwisu (podejrzeć ją można pod adresem archive.org/v2.

Fundacja chce obecnie rozwijać swoje archiwum w trzech kierunkach: zbiorów bibliotecznych, muzycznych i telewizyjnych, obejmujących także materiały video produkowane przez partie polityczne działające na terenie Filadelfii. Ta ostatna inicjatywa – Philly Political Media Watch Project – pokazuje, że archiwum cyfrowe może być aktywnym narzędziem wykorzystywanym do kontrolowania władzy i badania jej wpływu na ekosystem lokalnych mediów. Zresztą w tym roku także program archiwizacji WWW prowadzony przez fundację ujawnił swoje znaczenie w badaniu aktualnych wydarzeń politycznych i militarnych, kiedy wykorzystano jego zasoby do udowadnienia winy separatystów rosyjskich w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Warto dodać, że Internet Archive rozwija specjalną kolekcję poświęconą ukraińskiemu konfliktowi.

Czytaj też: The Internet Archive, Trying to Encompass All Creation.