Udane finansowanie społecznościowe misji archeologicznej w Chodliku

Za kilkanaście godzin skończy się zbiórka funduszy na realizację projektu badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Chodliku na Lubelszczyźnie oraz ratowania dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej. Już teraz wiadomo jednak, że zebrano zakładaną kwotę: 110 wspierających wsparło misję archeologiczną organizowaną przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie kwotą ponad 11 tys. złotych.

Zebrane środki zostaną wykorzystane do opracowania i fachowej konserwacji odkrytych na stanowisku zabytków, które następnie trafią do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzony zostanie także – we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie – dokładny monitoring stanu zniszczenia stanowisk archeologicznych położonych na piaszczystych wydmach pomiędzy Chodlikiem, Trzcińcem i Kosiorowem. Zespół zbada również wczesnośredniowieczny kurhan oraz zorganizuje cykl zajęć edukacyjnych.

Misja archeologiczna w Chodliku to kolejny przykład wykorzystania finansowania społecznościowego do realizacji inicjatyw związanych z ochroną i badaniem dziedzictwa. Na HiM pisałem już o przypadku Hamish Henderson Archive oraz nieudanej próbie zgromadzenia środków na opracowanie i transkrypcję wywiadów historii mówionej w ramach projektu Zatopione Wsie.

Zbiórka na rzecz badań w Chodliku prowadzona jest w ramach serwisu polakpotrafi.pl m.in. przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, publiczną instytucję naukową. Dlatego warto zadać pytanie, dlaczego prowadzone przez nią badania są finansowane ze zbiórki internetowej? Organizatorzy akcji tak odpowiadają w promującym ją nagraniu:

Motywowani ograniczonymi środkami finansowymi oraz wynikającym z tego brakiem możliwości poświęcenia się w pełni badanemu stanowisku, zdecydowaliśmy się wykorzystać potencjał crowdfundingu do naszego projektu naukowego.

Finansowanie społecznościowe ma wiele zalet, jednak nie powinno stawać się alternatywną dla środków publicznych. To przede wszystkim one powinny wspierać projekty badawcze w kwocie umożliwiającej ich sprawną realizację. Kilka tygodni temu zadałem organizatorom zbiórki pytanie o poziom publicznego finansowania ich projektu i przyczyny, dla których zdecydowali się na crowdfunding. Jeśli otrzymam odpowiedź, podzielę się nią na HiM.