UK Web Archive zabezpiecza internetowe kolekcje archiwów społecznych

O staraniach British Library zmierzających do archiwizacji brytyjskiej domeny krajowej WWW pisałem już na stronach HiM. Niedawno zespół prowadzący program archiwizacyjny opublikował na swoim blogu informację o postępach w gromadzeniu i zabezpieczaniu stron internetowych związanych z tematem I wojny światowej. Strony prezentowane są w portalu UK Web Archive

W ramach tej inicjatywy zebrano już i zabezpieczono 111 serwisów internetowych. Są to nie tylko strony historyczne, ale też projekty artystyczne oraz zbiory wspomnień i relacji, gromadzonych także w ramach oddolnych inicjatyw digitalizacyjnych i archiwizacyjnych w nurcie community archives. Akcja budowania kolekcji rocznicowej trwać będzie do 2018 roku, zespół z British Library zachęca do zgłaszania propozycji kolejnych stron, które miałyby wejść do zbiorów narodowego archiwum WWW.

Działania podejmowane przez zespół UK Web Archiwe wobec gromadzonych oddolnie online zbiorów historycznych to dla mnie kolejny poziom dbania o archiwa społeczne, obok wsparcia merytorycznego i finansowego (wyróżnić tu warto zwłaszcza dotacje dla grup nieformalnych w ramach programów Heritage Lottery Fund). Archiwa społeczne, ze względu na swoją specyfikę organizacyjną i oddolny, a czasem zupełnie nieformalny charakter, bywają nietrwałe – udostępniane przez nich online zbiory mogą zniknąć, kiedy przestaje istnieć sama inicjatywa i nie ma komu opłacić domeny i hostingu. UK Web Archiwe zabezpiecza przynajmniej część tego typu projektów.