Medialaby w amerykańskich muzeach i bibliotekach (raport)

Instytut Usług Muzealnych i Bibliotecznych (Institute for Museum and Library Services, IMLS), federalna instytucja prowadzona przez rząd USA, opublikował raport dotyczący programu Learning Lab, obejmującego organizowanie w amerykańskich bibliotekach i muzeach medialabów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie trwania zakończonego niedawno programu, w ciągu dwóch lat każda z tych inicjatyw została wsparta grantem w łącznej wysokości 100 tys. dolarów.

Koncepcja programu została wypracowana w oparciu o badania zespołu pod kierunkiem Mizuko Ito, będące próbą opisu zachowań komunikacyjnych i praktyk (samo)edukacyjnych podejmowanych przez młodych ludzi w przestrzeni cyfrowej. Warto dodać, że Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out było główną inspiracją polskiego badania Młodzi i media.

Raport podsumowujący program udostępnia interesujące informacje na temat metod projektowania medialabów, obejmujących takie działania jak badanie potrzeb uczestników, wspólne wypracowywanie podstawowych założeń i celów, dostosowywanie przestrzeni biblioteki i muzeum do charakteru planowanych działań czy budowanie szerokiej grupy ekspertów wspierających poszczególne inicjatywy. W raporcie czytamy także o tym, jak organizowane medialaby pozwoliły bibliotekom i muzeum opracować nowe usługi edukacyjne, które mogą być rozwijane już poza programem.

Lektura raportu Learning Labs in Libraries and Museums może pomóc polskim instytucjom w przygotowywaniu wniosków na podobne projekty finansowane ze źródeł ministerialnych (np. w ramach grantów na edukację kulturalną).