Konkurs im. Prof. Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Do 31 października 2014 r. można nadsyłać prace w konkursie na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym w latach 2013-2014. Zgodne z wymogami regulaminu, prace należy przesyłać na adres IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: [email protected]. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

Organizator przedsięwzięcia, którym jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie, stawia sobie za cel podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Jerzego Michalskiego. Zmarły w 2007 r. naukowiec był pracownikiem IH PAN i wieloletnim redaktorem „Kwartalnika Historycznego” oraz cenionym recenzentem. W 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

W pierwszej edycji Konkursu im. Jerzego Michalskiego nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję książki Piotra Boronia, „Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu”, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

Źr.IH PAN