Digitalizacja materiałów archiwalnych – szkolenia w NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych:

Są one skierowane do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych digitalizujących własny zasób archiwalny. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni. Uczestnicy ‒ na podstawie obecności na wszystkich zajęciach ‒ otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć omówione zostaną wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od zaplanowania zadań, przez konserwatorskie przygotowanie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich długoterminowego zabezpieczenia i udostępnienia w internecie. Całość jest podzielona na część wykładową oraz część warsztatową. Warsztaty mają formę ćwiczeń prowadzonych w małych grupach (4 − 6 osób). Kładziemy nacisk na sprawy praktyczne, a biorącym udział w szkoleniach zapewniamy możliwość samodzielnej pracy sprzęcie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Szczegółowy program szkoleń dostępny jest pod tym linkiem.

Warsztaty organizowane są w dwóch edycjach (18-19 października, 25-26 października) w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza. Chęć udziału należy zgłaszać do 8 października, wysyłając odpowiedni formularz na adres szkoleni[email protected]. Limit miejsc to 20 osób na jedną edycję.

Opracowano na podstawie materiałów Narodowego Archiwum Cyfrowego