Aktualności i ogłoszenia (#7)

link
Krótkie informacje o publikacjach, konferencjach, warsztatach, ogłoszeniach o pracę prosimy wysyłać na adres [email protected] lub publikować na Twitterze z tagiem #historiaimedia

Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo w każdej szkole

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w nowoczesnej lekcji historii transmitowanej 23 października 2014 bezpośrednio z wystawy stałej do szkół w całej Polsce.

Wystawa opowiada o 1000-letniej historii Żydów polskich. W trakcie lekcji uczniowie poznają wystawę: przeniosą się do XVI-wiecznego Krakowa, staną pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafią na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przejdą też przez galerię opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem podróży będzie rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. Lekcja będzie dostępna bez logowania na stronie internetowej Muzeum POLIN, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Programu 1 Polskiego Radia – udział w niej jest bezpłatny. Aby w niej uczestniczyć, wystarczy komputer, rzutnik multimedialny oraz połączenie z internetem.

EBIB o archiwach społecznych

Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwo narodowego to temat nowego numeru Biuletynu EBIB. Zapraszamy do lektury tekstów poświęconych m.in. społecznym archiwom polonijnym, podsumowujących działania Ośrodka KARTA na rzecz archiwistyki społecznej czy wskazujących na problem cyfrowych archiwów osobistych.

Ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego – problemy i dylematy (konferencja)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013/37/UE zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zobowiązała państwa członkowskie UE do objęcia ponownym wykorzystywaniem zasobów instytucji kultury, bibliotek, w tym bibliotek uniwersyteckich, archiwów i muzeów. W celu implementacji Dyrektywy w naszym kraju trwają prace nad ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Celem konferencji jest analiza problematyki ponownego wykorzystywania zasobów kultury i dyskusja nad kształtem nowych rozwiązań prawnych. W konferencji udział wezmą przedstawiciele nauki, administracji publicznej, w tym MAiC oraz środowisk reprezentujących instytucje kultury.

Konferencja odbędzie się w dniu 7.10. w godzinach 10-14 sali 327 Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul Wóycickiego 1/3, budynek 21. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do 25 września na adres: [email protected].

Polskie Towarzystwo Historyczne przeciwko otwartemu dostępowi do publikacji naukowych?

Podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich prof. Jan Szymczak, prezes PTH, powiedział:

Uważamy, że pewnym zagrożeniem dla polskiej humanistyki staje się tak zwany otwarty dostęp, jak nazywa to Ministerstwo Nauki, będący w zasadzie próbą zlikwidowania rozwoju badań z jedną z najważniejszych jego cech, jaką jest krytyka naukowa, ale także poszanowanie dla praw autorów, badaczy do wyników ich badań.

Nagranie wystąpienia dostępne jest pod tym adresem.

Historyk cyfrowy? Badacz nowego typu?

Na stronach portalu otwartanauka.pl dostępna jest relacja z sympozjum Panta Rhei – Historia 2.0, organizowanego podczas wydarzeń XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy