Historia i pamięć w kulturze cyfrowej: międzynarodowa szkoła letnia

Od 14 do 20 września przez muzeum – miejsce pamięci obozu Bergen-Belsen organizowana jest międzynarodowa szkoła letnia poświęcona problemom historii i pamięci w kulturze cyfrowej:

Today, visual and digital media and technologies have gained in importance to such an extent that curators and educational staff at historical museums and exhibitions on Europe’s Nazi past can hardly develop them without interdisciplinary approaches and making use of digital resources. This raises several questions:

How do we use visual and digital media without distracting visitors from the core information that we want to convey?

How can these media serve the purpose of facilitating access to historical information in the same way that pictures, exhibits, captions and panels have done over decades? And what exactly are the additional benefits of visual and digital media?

How do we approach digital and visual media as educational resources within exhibitions?

To what extent is it necessary for historians to build interdisciplinary networks for the production and use of such media? What other disciplines and perspectives might facilitate access to specific historical knowledge?
In what ways can digital media help us preserve the memory of Nazi crimes?

Udział w szkole letniej mogą wziąć studentki i studenci z Polski, Holandii i Niemiec. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września. Organizatorzy finansują transport oraz zapewniają nocleg i wyżywienie. Spotkania, warsztaty i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim. Więcej informacji (także o programie wydarzenia) dostępnych jest na tej stronie.