Aktualności i ogłoszenia (#5)

link

Nowe oferty pracy w muzeach

Muzeum Historii Żydów Polskich opublikowało ogłoszenie o poszukiwaniu osoby na stanowisko badawcze i edukacyjne. Wymagany jest stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii i kultury Żydów polskich w XX wieku. To tylko jedna z kilku udostępnionych ostatnio ofert pracy w muzeach- więcej znaleźć można na facebookowej stronie.

Lekcja dobrej historii

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza także do udziału w trzeciej edycji konkursu „Lekcja dobrej historii” oraz towarzyszącej mu akcji „Szkoła z lekcją dobrej historii”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrych praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole.

W tegorocznej edycji szukamy rozwiązań, które kształtują umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na wydarzenie historyczne, proces lub postać historyczną z różnych punktów widzenia. Prace przyjmowane są do 22 września 2014 r.

Szczegółowe informacje: eduentuzjasci.pl/konkursldh.html

MKiDN: nowy serwis o digitalizacji

Ministerstwo Kultury uruchomiło serwis poświęcony digitalizacji: www.digit.mkidn.gov.pl

Można tu znaleźć informacje m.in. o działalności Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji, możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty digitalizacyjne, najważniejszych polskich i europejskich dokumentach związanych z digitalizacją, a także o zasobach dziedzictwa kulturowego, które są dostępne za pośrednictwem biblioteki cyfrowej Europeana.

W serwisie promuje się także bazę polskich projektów digitalizacyjnych – warto zgłaszać do niej kolejne inicjatywy.

Powstał Internetowy Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

W bazie znalazło się ponad 30 tys. nazwisk kombatantów, którzy pod rozkazami Józefa Piłsudskiego walczyli o niepodległość Polski. Dane każdego legionisty w wykazie obejmują: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, wyznanie i przydział taktyczny. Nie wszystkie biogramy są kompletne – pomysłodawcy wykazu liczą, że będą systematycznie uzupełniane, m.in. dzięki zgłoszeniom potomków żołnierzy. Baza dostępna jest pod tym adresem. Więcej informacji także w artykule PAP.

Aplikacja mobilna E-kartka 1939

W 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej Dom Spotkań z Historią, wspólnie z Fundacją „Warszawa1939.pl”, przygotował bezpłatną aplikację mobilną na smartfony e-kartka 1939 oraz portal internetowy www.wrzesien1939.waw.pl.

Aplikacja E-kartka 1939 to fascynujący przewodnik po Warszawie i multimedialne kalendarium historyczne, które obejmuje 52 dni z życia stolicy między 15 sierpnia 1939 roku – ostatnią polską defiladą wojskową, a niemiecką defiladą zwycięstwa 5 października 1939 roku. W aplikacji wykorzystano teksty źródłowe pochodzące z pamiętników i prasy, archiwalne i współczesne mapy, unikatowe zdjęcia oraz materiały audio i wideo, które pozwalają zrekonstruować życie mieszkańców stolicy: przygotowania do wojny, heroiczną walkę cywilów o przetrwanie w oblężonym mieście, działania zbrojne, wkroczenie wojsk niemieckich i kapitulację Warszawy.

Aplikacja (przygotowana na systemy Android oraz iOS) jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i AppStore pod nazwą „e-kartka 1939”.

CFP: „Kultura pamięci. Uwarunkowania społeczno-prawne”

Celem konferencji jest dokonanie analizy aktualnych problemów związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi występującymi przy realizacji projektów z zakresu „oral history”, pozostających częścią szerszego zjawiska jakim jest kultura pamięci. Tematyka spotkania będzie nawiązywała do różnych obszarów poznawczych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi i prawnymi (prawo autorskie, prawo ochrony zabytków), historycznymi (źródła mówione, kategoria źródeł wywołanych) i bibliologicznymi (cyfrowe przetwarzanie, gromadzenie, udostępnianie w Internecie), z udziałem gości i referentów specjalistów z ośrodków akademickich oraz przedstawicieli najbardziej znaczących instytucji zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.

Abstrakty zgłaszać można do 30 sierpnia. Konferencja organizowana jest w Bydgoszczy 13-14 listopada. Więcej informacji.

CFP: „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum”

Konferencja „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum” skierowana jest do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa – zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Z pewnością jedną z istotniejszych kwestii nurtujących muzealnictwo pierwszych dwóch dekad XXI wieku, jest szerokie wprowadzanie technik elektronicznych na ekspozycjach muzealnych. Dlatego należy postawić sobie zasadnicze pytanie, czy modernizowanie języka ekspozycji technicznymi nowinkami i „konkretyzowanie” informacji zawartych w poszczególnych wystawach, poprzez multimedialne prezentacje powinno mieć wyznaczone granice, których nie należy przekraczać, oraz jak ułożyć współpracę ze specjalistami od wspomnianych technik, aby głównym nośnikiem treści pozostał na wystawie przedmiot muzealny.

Konferencja odbędzie się 20-21 października w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Abstrakty przyjmowane są do 10 września. Więcej informacji na stronie domowej Muzeum.

O domenie publicznej podczas Open Knowledge Festival

Na blogu Europeany dostępne jest krótkie podsumowanie wykładów i warsztatów organizowanych w ramach zakończonego niedawno Open Knowledge Festival:

The session started with Kennisland’s Paul Keller presenting the difficulties for institutions to define if an object is in the public domain or not. Thanks to complex international, European and national copyright laws, calculating when an object is in the public domain ranges from simple to the complex. Cultural heritage institutions, who are required to make decisions based on copyright, do not typically employ copyright law experts. This lack of clarity combined with lack of very specific expertise can often result in an organisational policy, which restricts the use of digital objects by incorrectly claiming copyright allows them to do so.

Wsparcie dla archiwów społecznych

Ośrodek KARTA przedstawił swoje plany działań na rzecz wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce. Obok szkoleń stacjonarnych i online planowana jest także międzynarodowa konferencja, kongres archiwów społecznych oraz nowe materiały edukacyjne, dostępne na stronie archiwa.org

Ankieta: ocena mediów historycznych w Polsce

Anna Krygier, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prosi o uzupełnienie ankiety poświęconej polskim mediom historycznym. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane w przygotowywanym artykule na ten temat. Bezpośredni link do ankiety.

Krótkie informacje o publikacjach, konferencjach, warsztatach, ogłoszeniach o pracę prosimy wysyłać na adres [email protected] lub publikować na Twitterze z tagiem #historiaimedia
O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy