Warsztaty „Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 dla bibliotek” 31 lipca w Warszawie

Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w warsztatach „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek”, które odbędzie się 31 lipca 2014 roku w Warszawie.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb2/formularz_pr10.php

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb2/index.php
a w nim:

I. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nowy system i zasady realizacji projektów
1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy rusza Nowa Perspektywa?
2. Logika interwencji – 11 celów tematycznych – czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
3. Propozycje Programów na lata 2014-2020, czyli co ciekawego dla bibliotek w:
A. PO Polska Cyfrowa
B. PO Infrastruktura i Środowisko
C. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
D. Regionalnych Programach Operacyjnych
4. Rodzaje projektów dla bibliotek

II. Zasady finansowania projektów
1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
2. Montaż finansowy – poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
3. System zaliczek dla beneficjentów

III. System wyboru projektów
1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
2. Tryby wyboru projektów
3. Zasady i kryteria wyboru projektów
4. Procedura odwoławcza

IV. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?

V. Rozliczanie projektów w nowej perspektywie 2014-2012
1. Kwalifikowalność wydatków – wybrane aspekty
2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
3. Trwałość projektu – istotne zmiany
4. Zaostrzenie kontroli projektów

Organizator: Centrum Promocji Informatyki; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: [email protected]