Warsztaty „Cyfrowy archeolog” (Poznań)

Polecamy warsztaty organizowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące promocji archeologii w nowych mediach, czyli głównie za pośrednictwem internetu i narzędzi w nim dostępnych. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się promocją, komunikacją zewnętrzną, public relations w organizacjach archeologicznych – w instytutach PAN, urzędach ochrony zabytków, środowiskach akademickich, muzeach, fundacjach, stowarzyszeniach z całej Polski. Projekt ma na celu wzrost umiejętności osób w zakresie kształtowania wizerunku instytucji w mediach masowych. Obecnie nie są one wystarczające, a archeolog kojarzony jest błędnie z poszukiwaczem skarbów lub badaczem dinozaurów. Efektem szkolenia będzie podniesienie kompetencji medialnych i informacyjnych i ich praktyczne zastosowanie w dalszej pracy zawodowej.

Ramowy plan warsztatów znajduje się pod tym linkiem. Rekrutacja trwa od 15 do 31 lipca, zapisywać się należy przez formularz dostępny na stronie domowej warsztatów.

Opracowano na podstawie informacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu