[Z repozytoriów] W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej

Wśród szczegółowych kwestii dotyczących związków historii i mediów znajduje się również zagadnienie amatorskich filmów dokumentujących życie rodzinne. Odkąd znikła bariera technologiczna i w zasadzie każdy może zostać autorem utworu audiowizualnego dokumentującego codzienne wydarzenia, powstający w ten sposób materiał może być wykorzystywany do analiz historycznych. Zwraca na to uwagę, koncentrując się na aspekcie edukacyjnym, Kamil Štěpánek, doktor zatrudniony na Wydziale Historycznym na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Štěpánek od lat utrzymuje kontakty z polskimi uczelniami, co znajduje odzwierciedlenie w bibliografii.

Wychodząc od banalnej (a co gorsza niekoniecznie prawdziwej) konstatacji o kryzysie generacyjnym, mającym przejawiać się pogorszeniem komunikacji między pokoleniami, dostrzega w historii rodzinnej (jednej z historii alternatywnych w stosunku do tradycyjnej historii, z jaką młodzież ma styczność w szkole) szansę na ulepszenie tych stosunków.

Film rodzinny jako forma dokumentowania rzeczywistości zaczął się rozwijać w Europie Zachodniej w latach 70-tych XX w. (s. 176). Początkowo niedoceniany, z czasem stał się przedmiotem zainteresowania stacji telewizyjnych i archiwów regionalnych. Czeska Telewizja już w latach 80-tych wyemitowała dwunastoodcinkową serię „Wiek prywatny”. Z kolei Narodowe Archiwum Filmowe w Pradze wydzieliło kolekcję filmów rodzinnych i amatorskich (w artykule nie pojawia się data tej decyzji).

Autor proponuje wykorzystanie filmów rodzinnych jako pomocy dydaktycznej w szkołach. Z jednej strony obcowanie ze źródłami bliskimi uczniom może sprawić, że historia okaże się dla nich bardziej interesująca, a z drugiej praca z filmami może polegać na utrwalaniu komentarzy do nich. Filmy rodzinne bowiem często były komentowane na bieżąco w trakcie wyświetlania w gronie bliskich. Komentarz taki jest potrzebny, ponieważ filmy rodzinne są z reguły bardziej anonimowe niż filmy profesjonalne.

Wskazanie ciekawego tematu amatorskich filmów rodzinnych jest niewątpliwą zasługą Štěpánka. Szereg wątków zasługuje jednak na wnikliwsze potraktowanie.

Tytuł: W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej
Autor: Kamil Štěpánek
Źródło: Repozytorium CeON
URI dokumentu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3999/Tom2_Art9_KAMIL%20STEPANEK.pdf