Oferta pracy: koordynacja GLAM w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska

Instytucje GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) od wielu lat współpracują ze środowiskiem Wikipedystów w celu upowszechniania swoich zbiorów oraz włączania nowych osób do współpracy np. przy opisywaniu czy katalogowaniu zasobów. Współpraca GLAM-Wiki promować ma także ponowne użycie zdigitalizowanych zbiorów. Ze względów prawnych opiera się ona przede wszystkim na materiałach z domeny publicznej.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jako organizacja pozarządowa wspierająca polskojęzyczną Wikipedię i jej siostrzane projekty opublikowało ostatnio ogłoszenie rekrutacyjne na stanowisko koordynatora lub koordynatorki współpracy GLAM-Wiki w Polsce. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

pełnienie funkcji pośrednika w kontaktach Stowarzyszenia z galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami i innymi instytucjami kultury i nauki; nawiązywanie współpracy z ww. instytucjami, w tym aktywne poszukiwanie nowych instytucji, z którymi warto nawiązać współpracę; mile widziana inicjatywa w pozyskiwaniu nowych podmiotów do współpracy; pozyskiwanie treści, których opiekunami są galerie, biblioteki, archiwa i muzea dla projektów Wikimedia; prowadzenie szkoleń z zakresu zasad współpracy, oprogramowania MediaWiki oraz ładowania materiałów do zasobów poszczególnych projektów Wikimedia; koordynacja współpracy z wolontariuszami współpracującymi z instytucjami GLAM, wspieranie ich działań, organizowanie struktury projektowej.

Wśród wymogów dla osób zgłaszających swoją kandydaturę na to stanowisko jest m.in. znajomość społeczności i projektów Wikimedia oraz zagadnień związanych z wolnymi licencjami i zasadami projektów, z naciskiem na Wikimedia Commons i Wikiźródła. Wymagana jest także dyspozycyjność i gotowość do pracy wyjazdowej. Współpraca na podstawie umowy zlecenia.

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać w terminie do 15 sierpnia 2014 na adres [email protected]. Wszystkie informacje na temat rekrutacji znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
Opracowano na podstawie materiałów Stowarzyszenia Wikimedia Polska