Odyssey.js – twórz dynamiczne wizualizacje historyczne

Przygotowanie zaawansowanej i estetycznej wizualizacji historycznej od podstaw wymaga wiele czasu i umiejętności. Jednak zamiast budować od zera, skorzystać można z gotowych rozwiązań. Jednym z nich jest Oddysey.js – framework pozwalający na stworzenie dynamicznej prezentacji historycznej z wykorzystaniem map Google czy zasobów YouTube i Vimeo. Framework to po prostu zestaw gotowego kodu (w tym przypadku java script) i narzędzi, na bazie których powstawać ma nasza nowa wizualizacja.

Wdrożenie Oddysey.js do własnego projektu nie musi być trudne – framework udostępnia wewnętrzny edytor dla łatwiejszego programowania poszczególnych dynamicznych elementów prezentacji. Nie trzeba edytować kodu – skrypt konfiguruje się z poziomu przeglądarki. Treści tekstowe dodawane są do Oddysey za pomocą języka Markdown (uproszczonej wersji języka HTML).

Do dyspozycji mamy trzy szablony prezentacji: slajdy, przewijanie i oraz szablon pozwalający na dodawanie i animowanie warstw na mapie. Pozwala to m.in. zwizualizować zmiany zasięgu określonych zjawisk czy dynamicznie łączyć ze sobą wybrane punkty na mapie (np. pokazując szlak bojowy czy trasę podróży). Warstwy te przypisywane mogą być do osi czasu, co umożliwia pokazywanie zmian historycznych. Podstawą wszystkich prezentacji są mapy Google.

i0c3bLL[1]

Odyssey.js może być swobodnie wykorzystywana w dowolnych projektach dzięki przyjęciu wolnej licencji BSD 3-Clause License (3-klauzulowej licencji BSD) jako zasady rozpowszechniania i używania tego narzędzia.

Z takiego – ale też innych podobnych rozwiązań – korzystać będziemy pracując nad własnymi projektami historycznymi podczas Wakacyjnej Pracowni Historycznej w Lublinie (28-31 lipca). Jeszcze można się zgłaszać do udziału w tej inicjatywie.